Höghöjdsstädning

Vi erbjuder höghöjdsstädning i Göteborg, Stockholm, Kungsbacka & Helsingborg

Kontakta mig

Så här går det till

För att ge er en offert behöver vi besöka er och bilda oss en uppfattning. Efter att ni fyllt i era uppgifter nedan, tar vår rådgivare kontakt med er för att boka ett besök. Besöket följs sedan upp med att vi ger offertförslag på jobbet. Ni kan även ringa oss på 031 – 20 30 40 så skall vi försöka hjälpa er omgående.

Höghöjdsstädning på en annan nivå

Med vår höghöjdsstädutrustning så kommer vi upp på svindlande höjder om 16 meter, direkt från marken utan att använda stegar, liftar eller ställningar. Detta möjliggör kostnadseffektivitet i alla led. Inte heller påverkar det er verksamhet något nämnvärt, eftersom man slipper avspärrningar i vårt höghöjdsarbete. Effektivt och tidsbesparande som ger dig som kund mer pengar till annat.

Kostnadseffektivt, direkt från golvet

I alla inomhusmiljöer skapas smuts och damm. Svåråtkomliga ställen är oftast fast och lösinredning på höga höjder. Det kan vara kyl- och värmebafflar, ventilationskanaler, belysningsarmaturer, balkar, ventilationsdon, taklister och fast inredning på hög höjd – och allt samlar damm. Damm som allt som oftast är svårt att avlägsna, just av den anledningen att dammet lagt sig på hög höjd, vilket gör det svåråtkomligt.

Vi på Kinga har höghöjdsutrustning som möjliggör städning på dessa höjder, utan att använda rullställningar, fast ställning, stegar eller liftar. I många klassiska arbetsscenarion, ska delar av arbetsplatsen spärras av eftersom det sker arbete med liftar eller ställning. Denna typ av städning är därför förknippat med höga kostnader. Dessa höga kostnader har vi eliminerat. Med vår metod, så behövs inte dessa extrakostnader alls. Er dagliga drift kan dessutom i många fall fortgå precis som vanligt, eftersom vi inte upptar så stor plats, vi arbetar med minimal risk från marken samt gör arbetet tidseffektivt i vår förflyttning när vi höghöjdsstädar.

Vi minimerar dessutom fall- och olycksrisken och vårt städarbete blir således mycket säkrare eftersom all vår höghöjdsstädning sker från marken. Dessutom kommer vi åt trånga utrymmen med vår höghöjdsutrustning och det behövs inga ställningar eller stegar, som annars skulle kunna vara i vägen i vårt arbete. För våra kunder är det dessutom också kostnadseffektivt att anlita oss, eftersom ni som vår kund inte behöver kostnaden på ställningar, liftar och höghöjdsstegar.

Vi tar bort damm och smuts på höga höjder

Risker med damm och smuts

Det finns alltid risker med att låta damm och smuts finnas kvar i innemiljöer. Bränder och dammexplosioner kan ske om koncentrationen av damm är hög och en antändningskälla kommer i kontakt med dammet, så kan en explosion ske och förbränningen av dammet sker med oerhörd kraft och fart, vilket blir som tändvätska till allt annat organiskt material i lokalen.

Samma sak med mjöl, framför allt i livsmedelsproduktioner. Mjöldamm har samma förmåga att antända med krafter som smutsdamm, men också koldamm, socker och trädamm. Ur dessa risker, är det därför av stor vikt att avlägsna all damm från höga höjder och inte låta dessa ligga
kvar år ut och år in. Många gånger ligger dammet av den anledningen att de är på just höga höjder, man kanske inte har ställningar, eller skylift nära tillhands, eller så ligger all damm kvar eftersom det inte syns i ens dagliga sikt att man till slut inte tänker på det.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande offentliga miljöer, skolor, fritidshem och dess damm- och smutsansamling säger att man kontinuerligt behöver avlägsna all damm, också på höga höjder. Inte bara ur brand- och explosionsriskerna, utan också för allergikernas skull. Det är också ur en hälso- och hygiensynpunkt som denna myndighet kommer med sina rekommendationer.

Kinga har kunskapen och utrustningen

Vår höghöjdsutrustning möjliggör att vi kan komma åt trånga utrymmen, eftersom vi i vår utrustning har teleskoprör, borstmunstycken, rörborstar, munstycken och böjar i vår maskinpark. Vi kan också städa från marken upp till 16 meters höjd – vilket gör att vår kund slipper de extra kostnaderna som skylifts och ställningar innebär. I och med att vi rör oss direkt på marken, gör vårt arbete effektivt och med minimala risker. Denna slags höghöjdsrengöring är därför idealiskt för industrier, varuhus, lager, kontorsfastigheter med högt i tak, kyrkor, offentliga miljöer, trapphus, entréer och idrottshallar.

Låg vikt, ryggstöd och kamerautrustning

Ergonomin är också viktig i städning på höga höjder. Om höghöjdsarbetet innebär längre arbetspass, så har vi ryggstödsstativ, som skapar ergonomiskt korrekt avlastande i vårt arbete, samma sak om man behöver rengöra och städa på platåer, ventilationsrör eller liknande, så har vi kamerautrustning som möjliggör att vi kan titta i en monitor, istället för rakt upp som i längden kan ge slitageskador i nacken. Det är därför möjligt att också göra inspektioner med vår utrustning och inte bara städning, eftersom man från marken ser på monitorn vad som finns däruppe, om det är alltför trånga utrymmen som är svåra att se från marken. All vår höghöjdsutrustning är också tillverkat i ett ultralätt kompositmaterial och rören väger under 200 gram per meter.

Kinga har kunskapen och utrustningen för höghöjdsstädning

Fördelar med vårt sätt att städa på höga höjder

• Med systemet vi använder, kan vi städa upp till 16 meter från marken

• Ingen fallrisk eftersom vi inte behöver stegar, ställningar eller liftar

• En person kan utföra arbetet på kortare tid än det normalt görs av två

• Penningbesparande för våra kunder eftersom vi inte behöver stegar, ställningar eller liftar

• Vårt arbete stör inte er verksamhet eftersom man inte behöver spärra av områden

Frågor på det?

Vår kundtjänst finns här för att hjälpa dig måndag-fredag 08.00-17.00. Klicka på kontakta mig om du hellre vill att vi kontaktar dig. Du når oss även via chatten och på vår Facebooksida.

Via e-post eller telefon?