Om oss

Jag, tillsammans med mitt team, har oavbrutet Kingafierat personalen sedan 2016. Vi lär ut kvalitet, Kingasystem, kem- och pH-kunskap, kommunikation, digitalisering, service, städning utefter ett kundspecifikt färgsystem samt etik-, moral-, bil- och miljöpolicies – som sedan fullständigt ska uppfylla och utan undantag sluta cirkeln internt såväl som ut till er som vår kund.
Alla våra Kingor ska arbeta på samma sätt efter en upprättad kundunik gränsdragningslista, med en plusmeny som kan beställas på avrop eller längsmed en förutbestämd flerårig handlingsplan.

Karin på Kinga

Utöver våra privatstädtjänster, så utför vi våra klassiska städtjänster på kontor, i butiker, föreningar, restauranger, Brf:er, biografer, trapphus, gemensamhetsutrymmen, lager, byggarbetsplatser och lagerlokaler. I vår kundstock blandas helt sonika kommersiella fastigheter med hyres- och kontorshus med bostadsrättsföreningar.

Likväl arbetar vi med golvvård utförda av våra egna certifierade golvvårdstekniker samt med teknisk förvaltning där vi tar fram periodiska underhållsplaner åt er. Därtill med socialsanering och saneringsarbeten efter mindre isolerade brand-, vatten- och sotskador.

Vi arbetar digitalt via en app, där all information finns att tillgå indelat i zoner, projekt- och arbetsordrar. Detta är inte bara en kostnadseffektiv lösning för oss båda, utan också en kvalitetssäkring eftersom allt vi gör, kan mätas. Vi kompetensutvecklar arbetsledare genom validering hos Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) upp till, SeQF Nivå 4.

All vår personal har ID06-brickor, samtliga får avtalsenliga löner och semesterersättning. Dessutom innehar Kinga en Sak- och Ansvarsförsäkring upp till 10 Msek. Det är lite tråkigt att behöva informera och berätta något som för de flesta är självklarheter, men i vår bransch känns det viktigt för mig att delge er detta.

Kinga har kort och gott schyssta villkor och försäkringar. Vi är ett inkluderande och nutidsmässigt företag och hos oss finns personal från flera olika nationer. Företagskulturen omfamnar därför förståelse och en djupverkan med ständiga ögon ur ett helikopterperspektiv.

Ta kontakt med oss och bli en Kinga du också.

Exempel på kunder

Där vi Kingafierar: