Integritetspolicy

Innehållsförteckning

Information om lagring av personuppgifter mot bakgrund av EU: s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR).

1. Vi lagrar följande data

Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, order, fakturering och nyhetsbrev med mera, för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och lägger order samt väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där du registrerat dig. Du godkänner samtidigt genom att ge oss din information att Kinga Städ får ta kontakt med er gällande våra produkter och tjänster.

Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som Du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

2. Så används data vi lagrar

Vi använder personuppgifterna för att: Skicka dig nyhetsbrev och information om offerter och order. Behålla historik om personer som haft kontakt med oss. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgängliga för tredje part.

3. Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

4. Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

5. Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter handla av oss. Om Du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enl gällande lag.

6. Säkerhet

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

7. Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att ringa eller skicka mail till oss.