Städrutiner & Checklistor

Utförliga rutiner och checklistor är hela grunden till att städa professionellt, kvalitetsmässigt och tidseffektivt. Samtliga rum man befinner sig i har specifika städrutiner, framför allt om man ska städa samma utrymmen på kontinuerlig basis. Givetvis är alla rutiner och listor skapade efter kundens behov, men också utifrån vår professionalism och syn på hur man städar rummen. Man ska också se rutinerna som flexibelt samt att det är ett levande dokument, framför allt eftersom Sverige har fyra årstider och därför också fyra olika städfrekvenser och behov som baseras utefter vilken säsong på året man befinner sig i. På vintern krävs därför större krafttag jämfört med en torr, solig vår.

Olika städ har olika rutiner, med olika städfrekvenser. Städar man till exempel ett kontorshotell med mycket besökare, kräver frekvensen högre antal per vecka – men också en längre mer utförlig checklista, då det också är vanligt att städarna varierar över tiden, eftersom städningen kräver det. Man bör i sådana fall lära upp flera städare, så att rutinerna är densamma, men också för att fler i personalen ska lära känna lokalernas behov. Vi tar oss an alla objekt på kundspecifika sätt och nödvändighet. Alla lokaler är unika, likaså kundens behov och önskemål. Därför är nedskrivna rutiner och checklistor också mycket viktiga att skapa innan ett första-städ. Jämför man kontorshotell med företagskontor och privata hem, så förändras också städrutinerna i alla dessa utrymmen. I privata hem befinner sig inte lika mycket människor, men möblemang och rummen skiljer sig, framför allt köken. I privata hem lagas det mat på ett annat sätt, och då krävs det större städengagemang i de privata hemmens kök jämfört med arbetsplatsernas dito.

Med det sagt, så vill vi återigen poängtera att alla rum och utrymmen ser vi som unika med särskilda behov. Vi vill ta med oss vid de första besöken hur man nyttjar rummen, vilka som vistas där, hur ofta och vilken tid det är på året. Allt hör samman och cirkeln sluts på något sätt när vi får svaret på frågorna man ställer sig när man står i rummet. Vi vill med vår städning skapa trivsel, renhet och harmoni. Det är svårt att slå den känslan man får när man kliver in i ett rum som är helt städat och rent. Man känner både glädje och samklang i sina sinnen av hygien och icke-smutsiga rum. Just det första intrycket man får av ett städat rum är hissnande sagolik.